Vill du boka en föreläsning?

Rasmus Canbäck är konfliktjournalist och författare som framför allt arbetar i de forna sovjetstaterna. Han har avlagt en masterexamen vid Stockholms universitet.

Sedan 2016 har han rest och skrivit om Kaukasiens frusna konflikter, däribland Nagorno-Karabach – en av vår tids mest komplicerade oroshärdar. Efter kriget mellan Armenien och Azerbajdzjan 2020, där den armeniska sidan förlorade, stängdes regionen för omvärlden.

Rasmus Canbäck är den sista utländska journalisten som lyckats ta sig in.

I sin unika reportagebok beskriver han resan in bakom den ryska frontlinjen och hur arbetet bemöts av den azerbajdzjanska regimen – vars hat och hot har fått Reportrar utan gränser att reagera.

Sedan 2020 skriver han för nättidningen Blankspot och var en del av redaktionen som vann stora journalistpriset 2022.

Vill du boka mig?

Mejla till rcanback@gmail.com eller ring 0735003694

Arvodering för föreläsningar sker antingen enligt överenskommelse eller genom biljettförsäljning (se länk).

Föreläsningen är målgruppsanpassad efter era behov. Normalt pågår den i en strax över en timme med ytterligare frågestund och bokförsäljning & -signering efteråt.

Den som bjuder in till föreläsning ordnar med lokal och bistår med marknadsföring till sin målgrupp. Lokal kan oftast ordnas kostnadsfritt eller till låg hyra via olika studieförbund (t.ex. Sensus, ABF eller Studiefrämjandet), samt bibliotek och kyrkoförsamlingar.